Иновация и качество, утвърдени с времето от 1990 година…
Пречистване на води
Пречистване на питейни води
Пречистване на битови отпадъчни води
Пречистване на технологични отпадъчни води
Пречистване на води за бутилиране

 

Съоръжения за третиране на газове
Съоръжения за третиране на промишлени газове
Съоръжения за електрохимична конверсия на органични вещества до високоенергиен газ

 

Уред за насищане на въздуха с аниони на кислорода „OZ-04“
Бутилирана вода с високо  кислородно съдържание
„ОЗАРА АКТИВ“ – хранителна добавка

Съоръжения за третиране на промишлени газове

Част от системите за изградените озоново третиране на промишлени газове

дезодорация

Съоръжения за третиране на промишлени газове 

Предназначени са за физико-химична утализация/дезодорация/ на органични ароматни съединения… 

генерирани при процеси на ферментация, сушене, термична деструкция на органика, преработка на нефтопродукти.

Процеса се осъществява в противопоточни озоно-въздушни или озоно-водни адсорбери. Озоно-въздушната или озоно водната дезодорираща смес се получава в резултат на ежекторно смесване на въздух или вода с озон получен чрез студен електростимулационен синтез, синтез „ноу хау” на „Елфи тех”.

Реакцията между дезодориращата смес и органичните ароматни съединение е в резултат на противотоково миксиране – процес разработен от „Елфи тех” конкретно за газови потоци генерирани в екарисажи при който се получава над 92% ефективност.