Иновация и качество, утвърдени с времето от 1990 година…
Пречистване на води
Пречистване на питейни води
Пречистване на битови отпадъчни води
Пречистване на технологични отпадъчни води
Пречистване на води за бутилиране

 

Съоръжения за третиране на газове
Съоръжения за третиране на промишлени газове
Съоръжения за електрохимична конверсия на органични вещества до високоенергиен газ

 

Уред за насищане на въздуха с аниони на кислорода „OZ-04“
Бутилирана вода с високо  кислородно съдържание
„ОЗАРА АКТИВ“ – хранителна добавка

Уред за насищане на вода с анионен кислород „OZF-04“

Уред за насищане на вода с анионен кислород OZF-04

Уреда OZF-04, иновативна разработка на „Елфи Тех”, е предназначен за получаване на наситена с анионен кислород магнитно структурирана вода за превантивно действие и като подпомагащо средство при провеждане на лечение при вирусни инфекции. Иновативността на уреда се дължи на разработен и патентован от фирмата способ за студен електростимулационен синтез на молекули озон с несемитрична структура. Всяка озонова молекула се разпада оптично до три атома кислород с метастабилно ниво на електроните, като всеки един се преобразува във водната среда чрез привличане допълнително на един или два електрона до анионен кислород- активна форма на кислород присъща на човещкият организъм.

В ПНИЛ по електрофизика към Елфи Тех, бяха планирани и проведени електрофизиологични експерименти за установяване въздействието на магнитно структурирана вода с анионен кислород върху човешкият организъм. Установи се чрез метод за директна електромиография, че след прием на магнитно структурирана вода наситена с анионен кислород се предизвиква засилено генериране на специфични електрически колебания, стимулиращи процеси на синтез на биологични катализатори намаляващи медиаторите на възпалението. Констатира се: активиране на метаболичните и репаративни процеси, регулиране на енергийния баланс, положително повлияване на кръвопотока и обмяната на веществата, постигане на редокс клетъчен баланс, намаляване на дихателната честота, възпрепятстване натрупрването на млечна киселина в огнищата на възпалението, индуциране на синтеза на простациклини и на ензими в стомашно чревният тракт регулиращи стреса.

Природата се е погрижила в нашият организъм да съществува защитен организъм-имунна система. Доказано е, че без анионите на кислорода не е възможно протичането на нито една био енергетична реакция- той се явява физиологичен стимулатор на клетъчните процеси, укрепващи имунната система. При заболяване целият анионен кислород се изразходва за окисляване на токсините и химическите компоненти на лекарствените форми, поради което организмът все повече влиза в хипоксично състояние и затова не може да се справи с болестните процеси. Анионият кислород дава тласък на имунната система, и по точно на нейните клетки – лимфоцитите, левкоцитите и гранулоцитите който унищожават патологичните клетки. Количеството на защитниците се увеличава пъти, съществено се засилва ферментционната активност и секретирането на хормони, разнасят се тромбите, значително се подобрява микроциркулацията на кръвта, нараства интензивността на биохимичните и енергетичните процеси. Подобряването им подпомага организмът по добре да започне да се справя с патологичните процеси протичащи в него. Терапията с анионен кислород физиологично стимулира главните жизнени функции на организма, които подобряват метаболичните процеси и повишават енергетичните нива на естествените механизми на регулация и самозащита. Предизвиква се мощен противовъзпалителен, противоточен и аналгетичен ефект.