Иновация и качество, утвърдени с времето от 1990 година…
Пречистване на води
Пречистване на питейни води
Пречистване на битови отпадъчни води
Пречистване на технологични отпадъчни води
Пречистване на води за бутилиране

 

Съоръжения за третиране на газове
Съоръжения за третиране на промишлени газове
Съоръжения за електрохимична конверсия на органични вещества до високоенергиен газ

 

Уред за насищане на въздуха с аниони на кислорода „OZ-04“
Бутилирана вода с високо  кислородно съдържание
„ОЗАРА АКТИВ“ – хранителна добавка

ФИЗИКО – ХИМИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ „ЧИСТИ ВЪГЛИЩА CSIF & ELPHI“ ЗА МЕТАНИЗАЦИЯ НА ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД , проф. д.т.н. инж. Жеко Ганев

ФИЗИКО – ХИМИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ “ЧИСТИ ВЪГЛИЩА CSIF & ELPHI” ЗА МЕТАНИЗАЦИЯ НА ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД , проф. д.т.н. инж. Жеко Ганев Технологията „Чисти въглища CSIF & ELPHI” е технология за превръщане на въглеродния диоксид в нещо полезно. В молекулата на...
Комплекс OZARA ACTIV капки

Комплекс OZARA ACTIV капки

Комплекс OZARA ACTIV капки Комплекс OZARA ACTIV е иновативен продукт, синтезиран в торсионно поле от електро-дисоциирана  водородно-кислородна смес   чрез    дифузно контролирана реакция, съдържащ анионен кислород. Създаден е по технология, разработена в...

АНИОНЕН КОНЦЕНТРАТОР OZF – 04М

АНИОНЕН КОНЦЕНТРАТОР OZF – 04М  Уредът – Анионен концентратор OZF – 04M, с интегрирана четири степенна филтрация, е иновативна разработка на ПНИЛ по електрофизика към Елфи Тех, Стара Загора. Предназначен е за получаване на полиатомарна течност OZARA OXY –...

Комплекс „OZARA ACTIV“

Комплекс “OZARA ACTIV” OZARA ACTIV      Комплекс „OZARA ACTIV”, разработен в ПНИЛ по Електрофизика към „Елфи Тех” в резултат на НИР /31.15.27 Кинетика на химичните реакции/ чрез дифузно контролирана реакция в торсионно поле от ОН и  НО2 –...

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПРИРОДНИ ВОДИ ЗА ПИТЕЙНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ.

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПРИРОДНИ ВОДИ ЗА ПИТЕЙНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ. Природните води биват атмосферни, повърхностни и подземни. При своето движение те влизат в контакт с атмосферата, почвата и скалите, от които поглъщат, разтварят и отнасят различни примеси – вещества от минерален...