Иновация и качество, утвърдени с времето от 1990 година…
Пречистване на води
Пречистване на питейни води
Пречистване на битови отпадъчни води
Пречистване на технологични отпадъчни води
Пречистване на води за бутилиране

 

Съоръжения за третиране на газове
Съоръжения за третиране на промишлени газове
Съоръжения за електрохимична конверсия на органични вещества до високоенергиен газ

 

Уред за насищане на въздуха с аниони на кислорода „OZ-04“
Бутилирана вода с високо  кислородно съдържание
„ОЗАРА АКТИВ“ – хранителна добавка

Комплекс OZARA ACTIV капки

Комплекс OZARA ACTIV е иновативен продукт, синтезиран в торсионно поле от електро-дисоциирана  водородно-кислородна смес   чрез    дифузно контролирана реакция, съдържащ анионен кислород. Създаден е по технология, разработена в научно-изследователска лаборатория по електрофизика към Елфи Тех, Стара Загора, патентно защитена. 

Как се приема?

Приема се 3 пъти дневно. Комплексът се дозира чрез еднократно рязко натискане на дозатора в  200 ml ниско минерализирана вода, като по този начин се  осигурява 0,5mg концентрат:  

Използва  се при:

– възпалителни процеси предизвикани от вируси, бактерии и гъбички;

– нарушен енергиен баланс

– нарушен антиоксидантен баланс;

– автоимунни, дегенеративни,  алергични  и ревматоидни състояния;

– при нарушена  кръвна микроциркулация

– туморна ангиогенеза

Какво прави:

 • доставя кислород директно на клетъчно ниво;
 • усилва имунната система;
 • повишава реологичните свойства на кръвта;
 • ускорено възстановява тъканите и способността за самолечение;
 • активира ензимния синтез и забавя процесите на старенето;
 • ограничава възпалението и оксидативния стрес;
 • стабилизира антиоксидантния баланс;
 • влияе върху бързото и значително подобряване на индексите на възпаление и значително намаляване на тромбоемболичните маркери: CRP, IL-6, D-dimer;
 • стимулира енергийния метаболизъм;
 • предотвратява клетъчните мутации;
 • повишава жизнеността и енергията