Иновация и качество, утвърдени с времето от 1990 година…
Пречистване на води
Пречистване на питейни води
Пречистване на битови отпадъчни води
Пречистване на технологични отпадъчни води
Пречистване на води за бутилиране

 

Съоръжения за третиране на газове
Съоръжения за третиране на промишлени газове
Съоръжения за електрохимична конверсия на органични вещества до високоенергиен газ

 

Уред за насищане на въздуха с аниони на кислорода „OZ-04“
Бутилирана вода с високо  кислородно съдържание
„ОЗАРА АКТИВ“ – хранителна добавка

Елфи Тех

Физико-Химични Водни Технологии

Нашите услуги

Пречистване на вода

Питейна, отпадъчна, за бутилиране

Пиролизна система

Съоръжения за електрохичмична конверсия…

Пречистване на промишлени газове

Съоръжения за третиране на промишлени газове…

Концентратори на анионен кислород

Анионионият кислород се получава в резултат…

Комплекс за силна имунна защита

Бутилирана вода с високо кислородно съдържание

Еволюция на водопречиствателните
технологии

Нашата история

ЕлфиТех” ООД е на българския и международен пазар от 1990 година с предмет на дейност „Научно-изследователска и технологична дейност, опитно производство и реализация на апаратура, комплексни обекти и технологии за електрофизична обработка на вода, текстил, дървесина, хартия, пластмаси, горива и др., както и за интегрирано електрофизично въздействие върху биологични обекти и подготовка на кадри по предмета на дейност”.

Озонът-алтернатива на хлора!

Фирмата има научни разработки  във всички области от предмета си на дейност, но през последните 17 години от създаването си с приоритет е развивала технологиите свързани с пречистването на вода – питейна, бутилирана, отпадъчна от промишлени производства и от населени места. Основната заслуга за развитие на тези технологии е на озонатора – собствена конструкция, реализирана в серийно производство. Той е оригинална фирмена разработка, позволяваща лесно обслужване и поддръжка и най-важното – евтино производство на озон. Това е предпоставка за масовото му използване в технологичните схеми на фирмата за пречистване на вода.

Не без основание, и с гордост можем да кажем, че масовото използване на озон във водопречистването в България се дължи на технологиите, реализирани от „ЕлфиТех ООД, Стара Загора.

Тези технологии са в съответствие с директивата КОК на Консултативния съвет за питейни води при Агенцията по защита на околната среда на САЩ (ЕРА) за обработка с озон на питейни води и покриват изискванията на ЕС за качеството на питейната вода.

листа

Производствена

КОМПЛЕКС „OZARA ACTIV“
ЗА СИЛНА ИМУННА СИСТЕМА И
ИЗДРЪЖЛИВОСТ НА ОРГАНИЗМА

вижте повече

Призове и сертификати

Признанието на нашите постижения е най-голямата награда за нас.