Иновация и качество, утвърдени с времето от 1990 година…
Пречистване на води
Пречистване на питейни води
Пречистване на битови отпадъчни води
Пречистване на технологични отпадъчни води
Пречистване на води за бутилиране

 

Съоръжения за третиране на газове
Съоръжения за третиране на промишлени газове
Съоръжения за електрохимична конверсия на органични вещества до високоенергиен газ

 

Уред за насищане на въздуха с аниони на кислорода „OZ-04“
Бутилирана вода с високо  кислородно съдържание
„ОЗАРА АКТИВ“ – хранителна добавка

Концентратор на анионен кислород „OZ-04“

Над 900 научни изследвания показват по категоричен начин, че анионите на кислорода повишават устойчивостта на организма към неблагоприятните фактори на околната среда и стимулират защитните сили на организма. Под влияние на отрицателните йони човешкия организъм синтезира убиквинол – мощен антиоксидант, който участва активно в синтеза на аденозинтрифосфата / АТФ/, главния енергиен източник в човешкото тяло. Това обяснява подема в жизнения и психически тонус на човека в такава среда. Престой в среда с високо съдържание на аниони на кислорода оказва положително въздействие върху човешкия организъм: забавя се честотата на сърдечния ритъм, нормализират се стойностите на артериалното налягане, повишава се рефлекторната активност на нервните клетки и мускулите, увеличава се усвояването на кислорода. Това се дължи на факта, че анионите на кислорода, взаимодействайки с молекулните комплекси в мембраните и вътрешните електролити, образуват биологично активни вещества. Те стимулират процеси, влияещи на метаболизма, на белтъчно-липидните и на имунно-компетентните клетки, върху релогията и транспортните функции на кръвта. Защитните сили на организма се засилват поради повишената реактивност на общитите и локалните бариерни функции, неутрализират се свободните радикали и се нормализира електрическия потенциал на клетъчните мембрани, нормализира се калиево-натриевия обмен и се намалява вероятността от тромбообразуване. Анионите на кислорода усилват локалния кръвен поток, като се активират трофическите и репаративни процеси в организма, повишава се активността на епитела на трахеята и белодробната функция. Увеличава се приемът на кислород, стимулират се дихателните ферменти и се засилват окислително-възстановителните процеси в тъканите. Забавя се скоростта на утаяване на еротроцитите и се регулира рН на кръвта.

Концентратора на анионен кислород „OZ-04“, иновативна разработка на „ЕлфиТех“ е изключително качествено изделие, създадено да генерира аниони на кислорода, необходими за достигане ползите, които ни предлага природата. Сертифициран е с „СЕ“ маркировка и вече се използва освен в България и в Ирландия, Испания, Италия, Унгария. Концентратора спомага за бърза релаксация след физическо натоварване; за неутрализиране на негативните ефекти, дължащи се на голямото количество положителни йони; за подобряване на енергийния баланс; за стабилизиране на метаболизма; за засилване на имунитета; за подобряване на кръвния поток; за предпазване и намаляне последиците от вирусни и бактериални инфекции.

Иновативността на уреда се дължи на разработен и патентован от фирмата способ за студен електростимулационен синтез на молекули озон с несеметрична структура. Тези озонови молекули се разпадат на три атома кислород с метастабилни нива на електроните, като всеки един оптично се трансформира до кислородна активна форма, която естествено се синтезира и в човешкия организъм и не крие здравен риск.