Иновация и качество, утвърдени с времето от 1990 година…
Пречистване на води
Пречистване на питейни води
Пречистване на битови отпадъчни води
Пречистване на технологични отпадъчни води
Пречистване на води за бутилиране

 

Съоръжения за третиране на газове
Съоръжения за третиране на промишлени газове
Съоръжения за електрохимична конверсия на органични вещества до високоенергиен газ

 

Уред за насищане на въздуха с аниони на кислорода „OZ-04“
Бутилирана вода с високо  кислородно съдържание
„ОЗАРА АКТИВ“ – хранителна добавка

Отрицателни йони

Отрицателни йони

проф. д.т.н. инж. Жеко Ганев

Еволюцията на живите организми на нашата планета е протекла в среда наситена с електричество. Допускането за съществуване на механизми за взаимодействието им с електрически натоварените частици е твърде вероятно. Това в началото на ХХ век намира бляскаво потвърждение в поставените от биофизика Чижевски експерименти. По категоричен начин се доказва, че отрицателните йони стимулират жизнените процеси и оказват благотворно въздействие върху живите организми, докато положителните оказват негативно въздействие – понижават жизнения им тонус и дори могат да доведат до тяхната гибел.

На много места на Земята, положителните йони достигат умопомрачително високи стойности – няколко милиона в кубичен сантиметър. Те буквално „изяждат” отрицателните йони, поради което пребиваващите в такива места, постоянно се оплакват от отпадналост, главоболие, нервно напрежение, лошо храносмилане, високо кръвно налягане, сривове в когнитивните функции.

Земното магнитно поле влияе съществено на миграцията на аеро йоните – положителните се привличат към земната повърхност, а отрицателните се отблъскват от нея. Намираме се в период на отслабване на магнитното поле на Земята. Освен това, животът на съвременния, урбанизиран човек протича в обкръжението на огромен брой източници и приемници на електровълни, генериращи огромно количество положителни йони.

В затворените помещения нивото на отрицателните йони е ниско: до 150/sm3, докато това на положителните е много високо. С всеки кубически сантиметър издишан от човека въздух се отделят 300 000 положителни йони! Човек е попаднал в доброволен плен на положителните йони още когато се е изолирал от живителния въздух на околната среда и по същество е влязъл в жесток конфликт със собствената си природа – постепенна загуба на витални сили, болести, бързо стареене и преждевременна смърт. Положителните йони са и една от основните причини за възникването и разпространението на вирусни инфекции.

Съотношението на отрицателните и положителните йони в урбанизирана среда е средно 4:5. В планината в близост до гора съотношението е 5:4. Преди буря силно се увеличава концентрацията на положителните йони във въздуха. Увеличението се дължи на това, че положителните йони предшестват фронтовете на времето с един, два дни, тъй като електрическите заряди се движат по-бързо от въздуха. Усещането е на задух и въздухът е „тежък” и труден за дишане. По време на самата буря и малко след нея се увеличава отделянето на отрицателни йони. След буря усещането е за чист и свеж въздух. В природата отрицателни йони се отделят още и от: изпарението на водата в гори или градини; растенията – здравец, кедър, ела, бор, туя; фотосинтеза; летни дъждове; слънчево време; свеж сняг.

На открито, богат на отрицателни йони е въздухът около: водопадите – до 50 хиляди/sm3, планинският – до 12 хиляди/ sm3, морският – до 6 хиляди/ sm3, както и този след буря – до 6 хиляди/ sm3. В България места с изключително висок брой на отрицателни йоните са Кръстова гора – 180 хиляди/ sm3, Смолянски езера – 16 хиляди/ sm3, Рупките, Перпирикон и районите около манастирите Роженски, Рилски, Бачковски и Троянски от 6 до 16 хиляди/ sm3

Над 900 научни изследвания доказват по категоричен начин, че отрицателните йони повишават устойчивостта на организма към неблагоприятните фактори на околната среда и стимулират защитните сили на организма, а положителните йони са вредни за човешкото здраве. Професорите Кендзи Тадзава и Нобру Хируото (Япония) експериментално са установили, че под влиянието на отрицателните йони човешкият организъм синтезира убиквинол – мощен антиоксидант, който участва активно в синтезата на аденозинтрифосфата (АТФ), главния енергиен източник в човешкото тяло. Това обяснява подема в жизнения и психическия тонус на човека в такава среда. Убиквинолът е близък родственик на друго магическо вещество в човешкия организъм – коензим Q 10.

Само двадесет минутен престой в среда с високо съдържание на отрицателни йони оказва положително въздействие върху човешкия организъм, предизвиквайки мощен прилив на жизнена енергия, оптимизъм и отлично разположение на духа. Забавя се честотата на сърдечния ритъм, нормализират се стойностите на артериалното налягане, повишава се рефлекторната активност на нервните клетки и мускулите, увеличава се усвояването на кислорода. Това се дължи на факта, че отрицателните йони встъпвайки във взаимодействие с молекулните комплекси в мембраните и вътрешните електролити, образуват биологично активни вещества. Те стимулират процеси влияещи на метаболизма, на белтъчно-липидните и на имунно-компетентните клетки, върху реологията и транспортните функции на кръвта. Повишава се устойчивостта на организма към различни неблагоприятни фактори на околната среда. Защитните сили на организма поради повишената реактивност на общите и локалните бариерни функции, както и на фагоцидната активност на левкоцитите се засилват. Неутрализират се свободните радикали и се нормализира електрическия потенциал на клетъчните мембрани. Нормализира се калиево-натриевия обмен и се намалява вероятността от тромбообразуване. Отрицателните йони са основна причина и за разширяване на артериите и усилване на локалния кръвен поток. Нарастването на локалния кръвоток активира трофическите и репаративни процеси в организма. Повишава се активността на епитела на трахеята и белодробната функция. Увеличава се приемът на кислород, стимулират се дихателните ферменти и се засилват окислително-възстановителните процеси в тъканите. Под въздействието на отрицателните йони се забавя скоростта на утаяване на ероитроцитите, регулира се рН на кръвта. Променя се и функционалното състояние на централната нервна система, подобрява се общото самочувствие, нормализира се съня, повишават се умствената и физическа работоспособност. Протича активацията на хемоглобина като и четирите му полипептидни вериги всяка съдържаща свой хем е с активирани функции, изразяващи се с повишен пренос на кислород, на въглероден диоксид и на протони. Кислородно пренасящата функция на хемоглобина се осъществява от двувалентен железен йон. Свободния хемоглобин е дезоксихемоглобин, а свързания с кислород – оксихемоглобин. Оксихемоглобинът не е окислена, а само натоварена с кислород хемоглобинова молекула. При съществуване на кислорода в анионна форма, хемоглобиновата молекула не е неутрална, а е молекула носеща отрицателен заряд. При това съдържащият се в еритроцитите ензим карбоанхидроза катализира въглеродния диоксид до въглена киселина, пречейки тя да се йонизира до бикарбонатни аниони и протони. Именно тези протони при вирусни инфекции заплашват организма с ацитоза.

Концентратора на анионен кислород OZ – 04, иновативна разработка на Елфи Тех е изключително качествено изделие, създадено да генерира достатъчно количество отрицателни йони необходими за достигане ползите, които ни предлага природата около водопади или разходка в гора.

Този концентратор на отрицателни йони – аниони на кислорода е сертифициран СЕ маркировка и вече се използва в България, Ирландия, Италия, Испания и Унгария в:

болници и лекарски кабинети за въздействие върху здравето и лечението на пациентите – стабилизиране на метаболизма; засилване на имунитета; подобряване на кръвния поток; ефективно повлияване на: безсъние, високото кръвно налягане, белодробни, сърдечни и неврологични болестни състояния; облекчаване болката при ревматични и други заболявания; предпазване и намаляване на последиците от вирусни и бактериални инфекции.
производствени, тренировъчни, спортни и фитнес зали – бърза релаксация след физическо натоварване в резултат на работа или спорт; подобряване на рефлексите и скоростта; предпазване и намаляване на последиците от вирусни и бактериални инфекции..
учебни заведения – неутрализиране на негативните ефекти дължащи се на голямото количество положителни йони; нормализиране нивото на серотонин в мозъка, водещо до повишаване на умствената концентрация; предпазване и намаляване на последиците от вирусни и бактериални инфекции.
офиси, театри, църкви, хотели, банки, магазини, ресторанти и сладкарници – предпазване и намаляване на последиците от вирусни и бактериални инфекции.
дома – профилактика и съпътстващо лечение на вирусни и бактериални инфекции; неутрализиране на негативният ефект от положителните йони; пречистване на въздуха от прах, спори на плесени и други потенциални алергени; противодействие на вредните свободни радикали; подобряване на енергийния баланс.