Иновация и качество, утвърдени с времето от 1990 година…
Пречистване на води
Пречистване на питейни води
Пречистване на битови отпадъчни води
Пречистване на технологични отпадъчни води
Пречистване на води за бутилиране

 

Съоръжения за третиране на газове
Съоръжения за третиране на промишлени газове
Съоръжения за електрохимична конверсия на органични вещества до високоенергиен газ

 

Уред за насищане на въздуха с аниони на кислорода „OZ-04“
Бутилирана вода с високо  кислородно съдържание
„ОЗАРА АКТИВ“ – хранителна добавка

Комплекс „OZARA ACTIV“

OZARA ACTIV

     Комплекс „OZARA ACTIV”, разработен в ПНИЛ по Електрофизика към „Елфи Тех” в резултат на НИР /31.15.27 Кинетика на химичните реакции/ чрез дифузно контролирана реакция в торсионно поле от ОН и  НО2 – радикали синтезирани от електродисоциирана водородно кислородна смес.

     Комплекс /кондензат окислително радикален – КОР/,  създаден по уникална технология, нямаща аналог в световната практика за въздействие върху скъсяването на теломерите, забавянето на стареенето и за активиране синтеза на ензима теломераза, с линия  на антисемитрично торсионно колебание 387,0 см-1 и линия на симитрично торсионно колебание 346,4 см-1.

     Комплекса не е продукт от класа на:  вода алкална, вода  хидрогенерирана /вода обогатена с водород/ и вода структурирана.

     Комплекс OZARA ACTIV   

Клинично доказано:

 • възстановява енергийния баланс на клетъчно ниво;
 • потушава възпаленията – сепсис, хепатит, панкриатит и колит;
 • притежава мощно детоксикиращо действие като стимулира синтеза на гликолитични ензими  насърчаващи  клетъчната пролиферация и оцеляване;
 • намалява неензимното гликозилиране, активността на алдозоредуктазата и въздейства на антиоксидантно-прооксидантен баланс;
 • модифицира оксигенацията в мускулите и положително  въздейства върху исхемични синдроми;
 • намалява вискозитета на кръвта, подобрява микроциркулацията и еластичността на кръвоносните съдове;
 • положително повлиява  автоимунни, дегенеративни и алергични заболявания – астма, псориазис, дегенерация на макулата, ревматоидни;
 • благоприятно въздейства при вирусна и бактериална пневмония;

В процес на клинични изследвания:

 • туморна ангиогенеза, генна експресия и секреция на съдовия ендотелен растежен фактор;
 • нива на кръвната захар;
 • глюкозен толеранс и липиден метаболизъм;
 • болест на Паркинсон, болест на Алцхаймер, сенилна деменсия, стареене.