Иновация и качество, утвърдени с времето от 1990 година…
Пречистване на води
Пречистване на питейни води
Пречистване на битови отпадъчни води
Пречистване на технологични отпадъчни води
Пречистване на води за бутилиране

 

Съоръжения за третиране на газове
Съоръжения за третиране на промишлени газове
Съоръжения за електрохимична конверсия на органични вещества до високоенергиен газ

 

Уред за насищане на въздуха с аниони на кислорода „OZ-04“
Бутилирана вода с високо  кислородно съдържание
„ОЗАРА АКТИВ“ – хранителна добавка

Пиролизна система

Съоръжения за електрохичмична конверсия на органични вещества

до високоенергиен газ

Съоръжения за електрохичмична конверсия на органични вещества 

 

Предназначени са за електрохимична трансформация на органични вещества/въглища, дървесина, активна утайка/ чрез ниско температурна плазмена пиролиза със стръмен емисионен фронт на електронна инверсия за получаване на високо енергиен газ.

Процеса се осъществява в реактор, нямащ аналог в световната практика, при който се постига пълно разпадане на атомно ниво на органичните съединения, съвместим с електростимулационен синтез в микроканална минерална среда.

Този процес е „ноу хау” на „Елфи тех” и е предпоставка за производство на „зелена” електрическа енергия.