Иновация и качество, утвърдени с времето от 1990 година…
Пречистване на води
Пречистване на питейни води
Пречистване на битови отпадъчни води
Пречистване на технологични отпадъчни води
Пречистване на води за бутилиране

 

Съоръжения за третиране на газове
Съоръжения за третиране на промишлени газове
Съоръжения за електрохимична конверсия на органични вещества до високоенергиен газ

 

Уред за насищане на въздуха с аниони на кислорода „OZ-04“
Бутилирана вода с високо  кислородно съдържание
„ОЗАРА АКТИВ“ – хранителна добавка

АНИОНЕН КОНЦЕНТРАТОР OZF – 04М

 Уредът – Анионен концентратор OZF – 04M, с интегрирана четири степенна филтрация, е иновативна разработка на ПНИЛ по електрофизика към Елфи Тех, Стара Загора. Предназначен е за получаване на полиатомарна течност OZARA OXY – кислородно обогатена вода от групата на Oxygen Water по класификация на САЩ и Канада от водоснабдителната мрежа.

          Полиатомарната течност OZARA OXY предизвиква стимулиране и реактивиране на кислородния метаболизъм в човешкия организъм без да се нарушават редокс системите в него. Безвредна е за ежедневна консумация, като с качествата си спомага за поддържането на оптимален енергиен баланс. Стимулира имунната система и повишава защитните сили на организма срещу патогенни бактерии и вируси. Спомага за увеличаване насищането на кръвта с кислород, за повишаване на жизнеността и енергичността, стимулиране на сърдечно съдовата, мозъчната и мускулна дейност, подобряване на мастната обмяна и за бързо възстановяване след натоварвания.

          Чрез четиристепенна мултифилтрация, ефективно се отстраняват от третираната вода: седимент, ръжда, колоид, хлор, бактерии, водорасли, макро молекулна органична материя и други вредни вещества, като се запазват полезните минерали и микроелементи.    Пречистената вода, чрез метод ноу хау на Елфи Тех за многостепенна електро и фотойонизация, се насища със супер оксид анион радикал – активна кислородна форма и се превръща във физиологичен стимулатор на клетъчните процеси в човешкият организъм

         Уредът е приложим без здравен риск. Стимулираната оптична трансформация на генерирания в коронарен разряд метастабилен озон е енергийно ограничена. Синтезира се само супер оксид анион радикал, еквивалентен на съществуващ в човешкия организъм анионен кислород. Възстановява се структурната еднородност и се стимулира извънклетъчната и вътрешноклетъчната обмяна в човешкия организъм. Стимулират се процеси на синтез на биологични катализатори намаляващи медиаторите на възпалението. Физиологично се стимулират главните жизнени функции на организма повишаващи енергетичните нива на естествените механизми на регулация и самозащита.

          Уредът е приложим както за вода от тръбопроводната мрежа /при положение , че се свърже към нея по посочения по-долу начин/,  така и за бутилирана нискоминерална вода без съдържание на хлор. Водата се дозира в чаша от 200 мл. Насищането на водата със супер оксид анион радикал се извършва посредством аератор поставен в чашата.

Технически параметри: 

  • ел.захранване 220 V, 50 Hz; 80 W
  • автономно ел.захранване – батерии 4 бр.х1,5 V
  • входно налягане на водата 0,1 – 0,4 МПа;
  • температура на водата 4 – 35 0С;
  • дебит вода от тръбопроводната мрежа 2 l/min;
  • време на насищане със супер оксид анион радикал 5 min;