Иновация и качество, утвърдени с времето от 1990 година…
Пречистване на води
Пречистване на питейни води
Пречистване на битови отпадъчни води
Пречистване на технологични отпадъчни води
Пречистване на води за бутилиране

 

Съоръжения за третиране на газове
Съоръжения за третиране на промишлени газове
Съоръжения за електрохимична конверсия на органични вещества до високоенергиен газ

 

Уред за насищане на въздуха с аниони на кислорода „OZ-04“
Бутилирана вода с високо  кислородно съдържание
„ОЗАРА АКТИВ“ – хранителна добавка
Иновативен метод за озониране, разработен и внедрен от ЕлфиТех, за физико-химична стабилизация и обеззаразяване на природни води

Иновативен метод за озониране, разработен и внедрен от ЕлфиТех, за физико-химична стабилизация и обеззаразяване на природни води

Иновативен метод за озониране, разработен и внедрен от ЕлфиТех, за физико-химична стабилизация и обеззаразяване на природни води Микроорганизмите се намират на границата между животинския и растителен свят и са представени най-често от едноклетъчни бактерии. Те се...
Иновативен метод за електролитна дисоциация, разработен и внедрен от Елфи тех, за корекция твърдостта на водата, т.е. за намаляване концентрацията на йоните на калция и магнезия.

Иновативен метод за електролитна дисоциация, разработен и внедрен от Елфи тех, за корекция твърдостта на водата, т.е. за намаляване концентрацията на йоните на калция и магнезия.

Иновативен метод за електролитна дисоциация, разработен и внедрен от Елфи тех, за корекция твърдостта на водата, т.е. за намаляване концентрацията на йоните на калция и магнезия. В основата на този метод лежи електролитната дисоциация на водата и разтворените в нея...
Озонаторни инсталации, разработени и внедрени от ЕлфиТех, за пречистване на води за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни водоизточници

Озонаторни инсталации, разработени и внедрени от ЕлфиТех, за пречистване на води за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни водоизточници

Озонаторни инсталации, разработени и внедрени от ЕлфиТех, за пречистване на води за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни водоизточници Повърхностните водоизточници /реки, езера, язовири/ се характеризират с наличието на природни органични съединения /ПОС/...
Иновативен метод за озониране, разработен и внедрен от ЕлфиТех, за физико-химична стабилизация и обеззаразяване на природни води

Аниони на кислорода-какво казват другите

Аниони на кислорода-какво казват другите   Аниони на кислорода – какво казват другите проф. д.т.н. инж. Жеко Ганев Какво твърдим ние, ПНИЛ по Електрофизика към Елфи Тех ООД, Стара Загора: напълно изолиран от всякакви външни въздействия кислороден атом при...

Воден концентратор на анионен кислород

Воден концентратор на анионен кислород Воден концентратор на анионен кислород Автор : проф. д.т.н. инж. Жеко Ганев – експерт по физико-химия Френският физик Пиер Бертолон през 1780 година в своята книга „За електричеството на болното и здравото човешко тяло” изказва...

Отрицателни йони

Отрицателни йони Отрицателни йони проф. д.т.н. инж. Жеко Ганев Еволюцията на живите организми на нашата планета е протекла в среда наситена с електричество. Допускането за съществуване на механизми за взаимодействието им с електрически натоварените частици е твърде...