Иновация и качество, утвърдени с времето от 1990 година…
Пречистване на води
Пречистване на питейни води
Пречистване на битови отпадъчни води
Пречистване на технологични отпадъчни води
Пречистване на води за бутилиране

 

Съоръжения за третиране на газове
Съоръжения за третиране на промишлени газове
Съоръжения за електрохимична конверсия на органични вещества до високоенергиен газ

 

Уред за насищане на въздуха с аниони на кислорода „OZ-04“
Бутилирана вода с високо  кислородно съдържание
„ОЗАРА АКТИВ“ – хранителна добавка

Блог

ФИЗИКО – ХИМИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ „ЧИСТИ ВЪГЛИЩА CSIF & ELPHI“ ЗА МЕТАНИЗАЦИЯ НА ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД , проф. д.т.н. инж. Жеко Ганев

ФИЗИКО – ХИМИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ "ЧИСТИ ВЪГЛИЩА CSIF & ELPHI" ЗА МЕТАНИЗАЦИЯ НА ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД , проф. д.т.н. инж. Жеко ГаневТехнологията „Чисти въглища CSIF & ELPHI” е технология за превръщане на въглеродния диоксид в нещо полезно. В молекулата на въглеродния...

Комплекс OZARA ACTIV капки

Комплекс OZARA ACTIV капки

Комплекс OZARA ACTIV капкиКомплекс OZARA ACTIV е иновативен продукт, синтезиран в торсионно поле от електро-дисоциирана  водородно-кислородна смес   чрез    дифузно контролирана реакция, съдържащ анионен кислород. Създаден е по технология, разработена в...

АНИОНЕН КОНЦЕНТРАТОР OZF – 04М

АНИОНЕН КОНЦЕНТРАТОР OZF – 04М Уредът - Анионен концентратор OZF – 04M, с интегрирана четири степенна филтрация, е иновативна разработка на ПНИЛ по електрофизика към Елфи Тех, Стара Загора. Предназначен е за получаване на полиатомарна течност OZARA OXY – кислородно...

Комплекс „OZARA ACTIV“

Комплекс "OZARA ACTIV"OZARA ACTIV      Комплекс „OZARA ACTIV”, разработен в ПНИЛ по Електрофизика към „Елфи Тех” в резултат на НИР /31.15.27 Кинетика на химичните реакции/ чрез дифузно контролирана реакция в торсионно поле от ОН и  НО2 - радикали синтезирани от...

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПРИРОДНИ ВОДИ ЗА ПИТЕЙНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ.

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПРИРОДНИ ВОДИ ЗА ПИТЕЙНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ.Природните води биват атмосферни, повърхностни и подземни. При своето движение те влизат в контакт с атмосферата, почвата и скалите, от които поглъщат, разтварят и отнасят различни примеси – вещества от минерален...

Иновативен метод за озониране, разработен и внедрен от ЕлфиТех, за физико-химична стабилизация и обеззаразяване на природни води

Иновативен метод за озониране, разработен и внедрен от ЕлфиТех, за физико-химична стабилизация и обеззаразяване на природни води

Иновативен метод за озониране, разработен и внедрен от ЕлфиТех, за физико-химична стабилизация и обеззаразяване на природни водиМикроорганизмите се намират на границата между животинския и растителен свят и са представени най-често от едноклетъчни бактерии. Те се...

Иновативен метод за електролитна дисоциация, разработен и внедрен от Елфи тех, за корекция твърдостта на водата, т.е. за намаляване концентрацията на йоните на калция и магнезия.

Иновативен метод за електролитна дисоциация, разработен и внедрен от Елфи тех, за корекция твърдостта на водата, т.е. за намаляване концентрацията на йоните на калция и магнезия.

Иновативен метод за електролитна дисоциация, разработен и внедрен от Елфи тех, за корекция твърдостта на водата, т.е. за намаляване концентрацията на йоните на калция и магнезия.В основата на този метод лежи електролитната дисоциация на водата и разтворените в нея...

Озонаторни инсталации, разработени и внедрени от ЕлфиТех, за пречистване на води за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни водоизточници

Озонаторни инсталации, разработени и внедрени от ЕлфиТех, за пречистване на води за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни водоизточници

Озонаторни инсталации, разработени и внедрени от ЕлфиТех, за пречистване на води за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни водоизточнициПовърхностните водоизточници /реки, езера, язовири/ се характеризират с наличието на природни органични съединения /ПОС/...

Аниони на кислорода-какво казват другите

Аниони на кислорода-какво казват другите

Аниони на кислорода-какво казват другите  Аниони на кислорода - какво казват другите проф. д.т.н. инж. Жеко Ганев Какво твърдим ние, ПНИЛ по Електрофизика към Елфи Тех ООД, Стара Загора: напълно изолиран от всякакви външни въздействия кислороден атом при нулева...